Zamówienia publiczne wszczęte przed 12.04.2021

2021 

Archiwum
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – zamieszczony w BZP(data zamieszczenia 08.01.2021 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych (data zamieszczenia 11.01.2021) 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w BZP – aktualizacja nr 1 (data zamieszczenia 12.02.2021 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w BZP – aktualizacja nr 2 (data zamieszczenia 20.04.2021 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – zamieszczony w BZP – aktualizacja nr 3 (data zamieszczenia 11.05.2021 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja nr 3 (data zamieszczenia 11.05.2021 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021- zamieszczony w BZP – aktualizacja nr 4 (data zamieszczenia 31.05.2021 r.)  

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – zamieszczony w BZP – aktualizacja nr 5 (data zamieszczenia 19.07.2021 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja nr 5 (data zamieszczenia 19.07.2021 r.)
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – zamieszczony w BZP – aktualizacja nr 6 (data zamieszczenia 25.10.2021 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja nr 6 (data zamieszczenia 25.10.2021 r.)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – zamieszczony w BZP  – aktualizacja nr 7 (data zamieszczenia 16.11.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja nr 7 (data zamieszczenia 16.11.2021 r.)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – zamieszczony w BZP – aktualizacja nr 8 (data zamieszczenia 03.12.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja nr 8 (data zamieszczenia 03.12.2021 r.)
 

Zamówienia publiczne (realizowane na podstawie ustawy PZP)

Zakupy (realizowane z wyłączeniem ustawy PZP)

 

2020 – archiwum

Plan postępowań o udzielenie zamówień (data zamieszczenia 29.01.2020)

Plan postępowań o udzielenie zamówień – aktualizacja (data zamieszczenia 30.04.2020)

Zamówienia publiczne (realizowane na podstawie ustawy PZP)

Zakupy (realizowane z wyłączeniem ustawy PZP)


 

2019 – archiwum

Archiwum zamówień publicznych na 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności