<p>Zakupy (realizowane z wyłączeniem ustawy PZP) </p>

Postępowanie na dostawę linek zabezpieczających laptopy przed kradzieżą (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/04/04)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 21.05.2020) 

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 21.05.2020) 

 

Postępowanie na przeniesienie i rozbudowę systemu bezpieczeństwa fizycznego na rzecz spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/05/05)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 19.05.2020) 

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 19.05.2020) 

Pytania i odpowiedzi (data zamieszczenia 22.05.2020)

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców na dzień 26.05.2020 r. na godz. 11:00.

Postępowanie na świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/04/06)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  (data zamieszczenia 04.05.2020) 

Załączniki – wersja edytowalna (data zamieszczenia 04.05.2020) 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: VirtuaOperator Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, Warszawa

Postępowanie na świadczenie usług polegających na zapewnieniu wsparcia dla rozwiązania bramki JPK VAT (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/03/05)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Załączniki w wesji edytowalnej (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę:  Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 

Postępowanie na dostawę pakietów kluczy doładowujących konto używane w środowisku chmurowym Microsoft Azure (nr AKMF/DZA/REG/ZO/2020/03/04)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę:  Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 

Postępowanie na świadczenie usług polegających na zapewnieniu wsparcia dla rozwiązania bramki JPK VAT (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/03/02)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 12.03.2020)

Załączniki – wersja edytowalna (data zamieszczenia 12.03.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 13.03.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 2 (data zamieszczenia 17.03.2020)

Uwaga! Termin składania ofert uległ zmianie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Rozdział VI Uprawnienia Zamawiającego: ”Zamawiający ma prawo: (…) zamknięcia postępowania bez podania przyczyny” Zamawiający zamyka niniejsze postępowanie bez podania przyczyny. (data zamieszczenia 20.03.2020)

Postępowanie na świadczenie usług brokerskich na rzecz spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/02/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 12.02.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 12.02.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 10,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: 

ENS Ubezpieczenia Marzena Sikora ul. Elsnera 9 m.19 92-504 Łódź

Postępowanie na rozbudowę infrastruktury serwerowej dla systemów bezpieczeństwa (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/01/02)

Zapytanie ofertowe (data zamieszczenia 07.02.2020)

Formularz oferty (data zamieszczenia 07.02.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: 

ITBoom Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Postępowanie na najem powierzchni biurowej na terenie m. st. Warszawy dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z możliwością rozszerzenia najmu o dodatkową powierzchnię oraz miejsca parkingowe (nr sprawy: AKMF/BZ/MK/20200124/58) (data zamieszczenia 24.01.2020 r.)

Zaproszenie do składania ofert  (data zamieszczenia 24.01.2020 r.) 

Załączniki wersja edytowalna (data zamieszczenia 24.01.2020 r.)

Zmiana zaproszenia do składania ofert  (data zamieszczenia 27.01.2020 r.)

Postępowanie na świadczenie usług polegających na realizacji zadań zmierzających do zapewnienia stabilnego działania środowiska produkcyjnego aplikacji (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/01/03)

Zapytanie ofertowe (data zamieszczenia 21.01.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 21.01.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: 

Transition Technologies S.A. ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

Postępowanie na świadczenie usług dotyczących refaktoringu kodu API (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/01/01)

Zapytanie ofertowe (data zamieszczenia 14.01.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 14.01.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę:  ITMAGINATION sp. z o.o. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 

Postępowanie na najem powierzchni biurowej na terenie m. st. Warszawy dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z możliwością rozszerzenia najmu o dodatkową powierzchnię oraz miejsca parkingowe (nr sprawy: AKMF/BZ/MK/20200110/16) (data zamieszczenia 10.01.2020r.)

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności