<p>Zakupy (realizowane z wyłączeniem ustawy PZP) </p>

Postępowanie na Opracowanie dokumentacji analityczno-architektonicznej implementacji w Poltax 2B+ procesów obsługi deklaracji podatkowych z systemu ZEFIR 2 w zakresie VAT-14 (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/10/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 19.10.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 19.10.2020)

Postępowanie na Dostawa licencji JFROG Artifactory Pro (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/09/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 13.10.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 13.10.2020)

Postępowanie na Wykonanie aplikacji Front-End służącej do wyszukiwania i pobierania plików JPK_VAT oraz plików na żądanie (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/09/02)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 02.10.2020)

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia (data zamieszczenia 02.10.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 02.10.2020)

Pytania i odpowiedzi (data zamieszczenia 08.10.2020)

 

Postępowanie na dostawę licencji SonarQube Developer Edition (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/08/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 18.09.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 18.09.2020)

Pytania i odpowiedzi (data zamieszczenia 22.09.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 2 (data zamieszczenia 24.09.2020)

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: RESTOR Sp. j. P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa.

Postępowanie pn. Wykonanie czterech formularzy webowych aplikacji elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW) (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/08/02)

Zapytanie ofertowe – eTW (data zamieszczenia 28.08.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 28.08.2020)

Pytania i odpowiedzi (data zamieszczenia 01.09.2020)

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: ! Bug Kamil Serwata ul. Smolna 7, 56-400 Oleśnica

Dialog techniczny na zakup i wdrożenie zintegrowanego, wielomodułowego systemu finansowo-księgowego klasy ERP dla Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/DT/01/2020)

Ogłoszenie o dialogu technicznym – ERP (data zamieszczenia 28.08.2020)

Załączniki do Ogłoszenia – wersja edytowalna (data zamieszczenia 28.08.2020)

Regulamin dialogu technicznego (data zamieszczenia 28.08.2020)

Postępowanie pn. Modyfikacja funkcjonalności systemu ZEFIR2 (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/07/04)

Zapytanie ofertowe – Zefir2 (data zamieszczenia 13.08.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 13.08.2020)

Pytania i odpowiedzi (data zamieszczenia 19.08.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów.

Postępowanie pn. Dostawa folii mrożonej wraz z usługą pomiaru oraz montażu (nr postępowania AKMF/DZA/REG/RC/2020/07/02)

Zapytanie ofertowe – Folia maskująca (data zamieszczenia 11.08.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 11.08.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Dynamite Design – Andrzej Tomasik, ul. Jana Olbrachta 18/1, 01-111 Warszawa.

Postępowanie na Zakup tonerów do drukarek HP (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/07/02)

Zapytanie ofertowe – Tonery (data zamieszczenia 30.07.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 30.07.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: PRINTEX Sp. z o.o. Sp. k., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki.

Postępowanie na Wykonanie modułów webowej aplikacji e-Mikrofirma (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/07/01)

Zapytanie ofertowe (data zamieszczenia 22.07.2020)

Załącznik do OPZ – Historyjki (data zamieszczenia 22.07.2020) 

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 22.07.2020)

Pytania i odpowiedzi (data zamieszczenia 24.07.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: WorkITNow Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 27, 00-861 Warszawa.

Postępowanie na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) (nr sprawy: AKMF/DKS/MJJ/20200706/379)

Postępowanie na dostawę licencji Confluence (CMS) (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/06/07)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 06.07.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 06.07.2020) 

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 13.07.2020)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – po zmianach (data zamieszczenia 13.07.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Deviniti Sp. z o.o., ul. Sudecka 143, 53-128 Wrocław.

Postępowanie na dostawę licencji do PIM/PAM (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/06/04)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 22.06.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 22.06.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Media Sp. z o.o., ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice.

Postępowanie na dostawę licencji do istniejącego MDM (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/06/02)

Zapytanie ofertowe – MDM (data zamieszczenia 19.06.2020)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 19.06.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Blue Energy Sp. z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

W związku z odstąpieniem Wykonawcy: Blue Energy Sp. z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, od podpisania umowy, Zamawiający wybrał kolejną najkorzystniejszą ofertę należącą do Wykonawcy: Media Sp. z o.o., ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice. Niniejsza oferta uzyskała 97,85 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert.

Postępowanie na świadczenie usługi testów bezpieczeństwa (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/06/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 17.06.2020)

Edytowalna wersja załączników (data zamieszczenia 17.06.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 1  (data zamieszczenia 23.06.2020)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami po zmianach (data zamieszczenia 23.06.2020)

Edytowalna wersja załączników po zmianach (data zamieszczenia 23.06.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 94,80 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: STM Solutions Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa.

Postępowanie na dostawę linek zabezpieczających laptopy przed kradzieżą (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/04/04)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 21.05.2020) 

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 21.05.2020) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: T- Systems Polska Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław.

Postępowanie na przeniesienie i rozbudowę systemu bezpieczeństwa fizycznego na rzecz spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/05/05)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 19.05.2020) 

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 19.05.2020) 

Pytania i odpowiedzi (data zamieszczenia 22.05.2020)

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców na dzień 26.05.2020 r. na godz. 11:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Solid Group Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa.

Postępowanie na świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/04/06)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  (data zamieszczenia 04.05.2020) 

Załączniki – wersja edytowalna (data zamieszczenia 04.05.2020) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: VirtuaOperator Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, Warszawa

Postępowanie na świadczenie usług polegających na zapewnieniu wsparcia dla rozwiązania bramki JPK VAT (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/03/05)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Załączniki w wesji edytowalnej (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę:  Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 

Postępowanie na dostawę pakietów kluczy doładowujących konto używane w środowisku chmurowym Microsoft Azure (nr AKMF/DZA/REG/ZO/2020/03/04)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 20.03.2020) 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę:  Integrated Solutions Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 

Postępowanie na świadczenie usług polegających na zapewnieniu wsparcia dla rozwiązania bramki JPK VAT (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/03/02)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 12.03.2020)

Załączniki – wersja edytowalna (data zamieszczenia 12.03.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 13.03.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 2 (data zamieszczenia 17.03.2020)

Uwaga! Termin składania ofert uległ zmianie

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Rozdział VI Uprawnienia Zamawiającego: ”Zamawiający ma prawo: (…) zamknięcia postępowania bez podania przyczyny” Zamawiający zamyka niniejsze postępowanie bez podania przyczyny. (data zamieszczenia 20.03.2020)

Postępowanie na świadczenie usług brokerskich na rzecz spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/02/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 12.02.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 12.02.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 10,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: 

ENS Ubezpieczenia Marzena Sikora ul. Elsnera 9 m.19 92-504 Łódź

Postępowanie na rozbudowę infrastruktury serwerowej dla systemów bezpieczeństwa (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/01/02)

Zapytanie ofertowe (data zamieszczenia 07.02.2020)

Formularz oferty (data zamieszczenia 07.02.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: 

ITBoom Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Postępowanie na najem powierzchni biurowej na terenie m. st. Warszawy dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z możliwością rozszerzenia najmu o dodatkową powierzchnię oraz miejsca parkingowe (nr sprawy: AKMF/BZ/MK/20200124/58) (data zamieszczenia 24.01.2020 r.)

Zaproszenie do składania ofert  (data zamieszczenia 24.01.2020 r.) 

Załączniki wersja edytowalna (data zamieszczenia 24.01.2020 r.)

Zmiana zaproszenia do składania ofert  (data zamieszczenia 27.01.2020 r.)

Postępowanie na świadczenie usług polegających na realizacji zadań zmierzających do zapewnienia stabilnego działania środowiska produkcyjnego aplikacji (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/01/03)

Zapytanie ofertowe (data zamieszczenia 21.01.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 21.01.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: 

Transition Technologies S.A. ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

Postępowanie na świadczenie usług dotyczących refaktoringu kodu API (nr postępowania AKMF/DZA/REG/ZO/2020/01/01)

Zapytanie ofertowe (data zamieszczenia 14.01.2020)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 14.01.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

najkorzystniejsza oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w zastosowanych kryteriach oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę:  ITMAGINATION sp. z o.o. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa 

Postępowanie na najem powierzchni biurowej na terenie m. st. Warszawy dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z możliwością rozszerzenia najmu o dodatkową powierzchnię oraz miejsca parkingowe (nr sprawy: AKMF/BZ/MK/20200110/16) (data zamieszczenia 10.01.2020r.)

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności