<p>Zakupy (realizowane z wyłączeniem ustawy PZP) 2021 </p>

Postępowanie pn. Dostawa zestawu wideokonferencyjnego kompatybilnego z Microsoft Teams Rooms (postępowanie nr AKMF/ZZA/REG/ZO/2021/02/03)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 24.02.2021)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 24.02.2021)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 03.03.2021)

Postępowanie pn. Dostawa przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem sprzętowym (postępowanie nr AKMF/ZZA/REG/ZO/2021/02/01)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 15.02.2021)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 15.02.2021)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 19.02.2021)

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: Netprof Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź.

Postępowanie pn. Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania Enterprise Architect (postępowanie nr AKMF/ZZA/REG/ZO/2021/02/02)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 15.02.2021)

Edytowalny formularz oferty (data zamieszczenia 15.02.2021)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 22.02.2021)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert.

Postępowanie pn. Świadczenie usługi wykonywania testów w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 (postępowanie nr AKMF/ZZA/REG/ZO/2021/01/02)​

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (data zamieszczenia 28.01.2021)

Formularz oferty – wersja edytowalna (data zamieszczenia 28.01.2021)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 01.02.2021)

Najkorzystniejsza oferta otrzymała 100,00 pkt w zastosowanym kryterium oceny ofert oraz została złożona przez Wykonawcę: PBKM S.A. Aleja Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa – Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy.

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności