<p>Zamówienia publiczne (realizowane na podstawie ustawy PZP) </p>

Postępowanie na dostawę komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/02/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 30.04.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 30.04.2020)

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 30.04.2020)

Uwaga!

Z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, Zamawiający prosi o uprzednią informację drogą elektroniczną o zamiarze złożenia oferty. 

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 07.05.2020)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (data zamieszczenia 07.05.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 13.05.2020)

Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna  (data zamieszczenia 13.05.2020)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1-3 (data zamieszczenia 29.05.2020)

Postępowanie na dostawę licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/01/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 03.04.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 03.04.2020)

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (data zamieszczenia 03.04.2020)

Uwaga!

Z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, Zamawiający prosi o uprzednią informację drogą elektroniczną o zamiarze złożenia oferty. 

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 14.04.2020)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (data zamieszczenia 14.04.2020)

Zaktualizowany Załączniki nr 2 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 14.04.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 22.04.2020)

Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 22.04.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1-5 (data zamieszczenia 13.05.2020)

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/06/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 12.02.2020)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załączniki wersja edytowalna  (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załącznik nr 8 do SIWZ – JEDZ (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załącznik nr 10 do SIWZ – Klucz publiczny (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załącznik nr 11 do SIWZ – Numer ID postępowania (data zamieszczenia 12.02.2020)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 24.02.2020)

Informacja o wniesieniu odwołania wraz z załącznikami (data zamieszczenia 25.02.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 2  (data zamieszczenia 06.03.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 3 (data zamieszczenia 12.03.2020)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji (data zamieszczenia 12.03.2020)

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (data zamieszczenia 17.03.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert.

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 30.03.2020)

Załącznik nr 4 wersja edytowalna (data zamieszczenia 30.03.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (data zamieszczenia 14.05.2020)

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności