<p>Zamówienia publiczne (realizowane na podstawie ustawy PZP) </p>

Postępowanie na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/08/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 25.09.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 25.09.2020)

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 25.09.2020)
Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 30.09.2020)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data zamieszczenia 30.09.2020)
 
Uwaga! 
Zmiana terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi nr 2 (data zamieszczenia 01.10.2020)
Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 09.10.2020)
Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 09.10.2020)

Postępowanie na dostawę licencji dedykowanego oprogramowania Atlassian (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/07/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 18.09.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 18.09.2020)

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 18.09.2020)
Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 25.09.2020)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data zamieszczenia 25.09.2020)
 Uwaga! 
Zmiana terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 01.10.2020)
Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 01.10.2020)

Postępowanie na dostawę licencji oprogramowania (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/06/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 28.08.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 28.08.2020)

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 28.08.2020)
 
Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 08.09.2020)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data zamieszczenia 08.09.2020)
 
Uwaga! 
Zmiana terminu składania ofert
 
Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 11.09.2020)
Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 11.09.2020)
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (data zamieszczenia 24.09.2020)

Postępowanie na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/03/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 03.08.2020)

Załączniki do Ogłoszenia – wersja edytowalna (data zamieszczenia 03.08.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 10.08.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 14.08.2020)

Załącznik nr 3 – wersja edytowalna (data zamieszczenia 14.08.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (data zamieszczenia 14.08.2020)

Informacja o udzieleniu zamówienia (data zamieszczenia 04.09.2020)

 

 

 

Postępowanie na dostawę komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/05/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 29.07.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 29.07.2020) 

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 29.07.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 03.08.2020)

pytania i odpowiedzi nr 2 (data zamieszczenia 05.08.2020)

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 07.08.2020)

Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 07.08.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1-3 (data zamieszczenia 26.08.2020)

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach nr 1, 2 i 3 (data zamieszczenia 27.08.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1-3 (data zamieszczenia 28.08.2020)

 

Postępowanie na dostawę licencji oprogramowania (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/04/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 08.07.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 08.07.2020)

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 08.07.2020) 

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 13.07.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 2 (data zamieszczenia 15.07.2020)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data zamieszczenia 15.07.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 20.07.2020)

Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 20.07.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1 i 2 (data zamieszczenia 24.07.2020)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 (data zamieszczenia 29.07.2020)

Postępowanie na dostawę komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/02/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 30.04.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 30.04.2020)

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 30.04.2020)

Uwaga!

Z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, Zamawiający prosi o uprzednią informację drogą elektroniczną o zamiarze złożenia oferty. 

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 07.05.2020)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (data zamieszczenia 07.05.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 13.05.2020)

Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna  (data zamieszczenia 13.05.2020)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1-3 (data zamieszczenia 29.05.2020)

Postępowanie na dostawę licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/01/2020)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 03.04.2020)

SIWZ wraz z załącznikami (data zamieszczenia 03.04.2020)

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (data zamieszczenia 03.04.2020)

Uwaga!

Z uwagi na panującą sytuację związaną z epidemią COVID-19, Zamawiający prosi o uprzednią informację drogą elektroniczną o zamiarze złożenia oferty. 

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 14.04.2020)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (data zamieszczenia 14.04.2020)

Zaktualizowany Załączniki nr 2 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 14.04.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 22.04.2020)

Załącznik nr 3 do SIWZ – wersja edytowalna (data zamieszczenia 22.04.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1-5 (data zamieszczenia 13.05.2020)

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. (nr postępowania AKMF/DZA/PZP/06/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia 12.02.2020)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załączniki wersja edytowalna  (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załącznik nr 8 do SIWZ – JEDZ (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załącznik nr 10 do SIWZ – Klucz publiczny (data zamieszczenia 12.02.2020)

Załącznik nr 11 do SIWZ – Numer ID postępowania (data zamieszczenia 12.02.2020)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi nr 1 (data zamieszczenia 24.02.2020)

Informacja o wniesieniu odwołania wraz z załącznikami (data zamieszczenia 25.02.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 2  (data zamieszczenia 06.03.2020)

Pytania i odpowiedzi nr 3 (data zamieszczenia 12.03.2020)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji (data zamieszczenia 12.03.2020)

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  (data zamieszczenia 17.03.2020)

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert.

Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia 30.03.2020)

Załącznik nr 4 wersja edytowalna (data zamieszczenia 30.03.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (data zamieszczenia 14.05.2020)

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej (data zamieszczenia 14.07.2020)

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (data zamieszczenia 24.07.2020)

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności