<p>Starszy Kierownik Projektów
zapraszamy do kontaktu
</p>

Zakres zadań realizowanych na tym stanowisku:

 • Zarządzanie projektami IT;
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, zarządzanie budżetem projektu;
 • Planowanie i kontrola stopnia realizacji harmonogramów prowadzonego projektu;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach zespołu projektowego, organizacja, prowadzenie i moderowanie spotkań projektowych;
 • Raportowanie statusu prac zespołu projektowego, planowanie i realizacja działań korygujących;
 • Kontroling i analiza stanu portfela projektów;
 • Analiza i raportowanie kosztów wdrożenia i utrzymania procesu;
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, zarządzanie jakością w projekcie;
 • Zarządzanie i wsparcie procesu budowy relacji z klientem;

Kwalifikacje i doświadczenie wymagane na tym stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów IT (w tym rozwoju oprogramowania) w dużych organizacjach;
 • Praktyczną znajomość metodyki prowadzenia projektów (np. Prince2, PMI, Agile) oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami (np. MS Project, EPM);
 • Doświadczenie w pracy związanej z wytwarzaniem oprogramowania IT, projektach migracyjnych lub projektach związanych z przetwarzaniem dużego wolumenu danych (zarówno po stronie dostawcy oraz klienta);
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów w dużych organizacjach lub administracji;
 • Umiejętność skutecznego wyznaczania i rozliczania zadań powierzonych członkom zespołu projektowego;
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność nawiązywania i utrzymania długoterminowych relacji, odpowiedzialność, koncentracja na cel;
 • Umiejętność negocjacji, zaawansowana komunikacja;

Miejsce pracy: Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.