<p>Starszy Kierownik Projektu
zapraszamy do kontaktu
</p>

Zakres zadań realizowanych na tym stanowisku:

 • Zarządzanie projektami IT;
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, zarządzanie budżetem projektu;
 • Planowanie i kontrola stopnia realizacji harmonogramów prowadzonego projektu;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach zespołu projektowego, organizacja, prowadzenie i moderowanie spotkań projektowych;
 • Raportowanie statusu prac zespołu projektowego, planowanie i realizacja działań korygujących;
 • Kontroling i analiza stanu portfela projektów;
 • Analiza i raportowanie kosztów wdrożenia i utrzymania procesu;
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, zarządzanie jakością w projekcie;
 • Zarządzanie i wsparcie procesu budowy relacji z klientem;

Kwalifikacje i doświadczenie wymagane na tym stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów IT (w tym rozwoju oprogramowania) w dużych organizacjach;
 • Praktyczną znajomość metodyki prowadzenia projektów (np. Prince2, PMI, Agile) oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami (np. MS Project, EPM);
 • Doświadczenie w pracy związanej z wytwarzaniem oprogramowania IT, projektach migracyjnych lub projektach związanych z przetwarzaniem dużego wolumenu danych (zarówno po stronie dostawcy oraz klienta);
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów w dużych organizacjach lub administracji;
 • Umiejętność skutecznego wyznaczania i rozliczania zadań powierzonych członkom zespołu projektowego;
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność nawiązywania i utrzymania długoterminowych relacji, odpowiedzialność, koncentracja na cel;
 • Umiejętność negocjacji, zaawansowana komunikacja;

Miejsce pracy: Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności