<p>Specjalista PMO
zapraszamy do kontaktu
</p>

OPIS STANOWISKA:

 • Ścisła współpraca z Kierownikami Projektu w celu zapewnienia poprawności przebiegu procesu zarządzania projektami
 • Monitorowanie działań projektowych w tym monitorowanie rejestrów ryzyk, zagadnień i problemów
 • Koordynacja wewnętrznych procesów budżetowania i rozliczania kosztów realizacji projektów
 • Prowadzenie dokumentacji okołoprojektowej w tym weryfikacja repozytorium dokumentów oraz opieka nad archiwum dokumentacji projektów zamkniętych
 • Przygotowanie i kontrola cyklicznych raportów, zestawień, prezentacji statusowych
 • Zarządzanie komunikacją w projektach, organizacja spotkań, statusów
 • Budowa, utrzymanie i optymalizacja przydzielonych procesów operacyjnych  
 • Optymalizacja procesów sprawozdawczych w systemach ewidencyjnych
 • Wsparcie kierowników projektów w zakresie poprawnego stosowania metodyki zarządzania projektami i eksploatacji dedykowanych narzędzi poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych, warsztatów i konsultacji

WYMAGANIA:

 • Około 3 – letnie doświadczenie zawodowe
 • 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, informatyczne lub finansowe
 • Znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2/PMI/Agile)
 • Wiedza i doświadczenie w pracy z MS Project, Project Server, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Jira
 • Doświadczenie w pracy przy projektach z obszaru IT
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i pracy w dynamicznym środowisku
 • Doświadczenie w zarządzaniu finansami projektu
 • Doświadczenie w zakresie nadzorowania procesów zamówień
 • Ogólna wiedza z obszaru IT
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w dynamicznym i zmiennym środowisku projektowym
 • Zdolność do pracy z wieloma zadaniami równolegle
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Proaktywne podejście do powierzonych zadań

Miejsce pracy: Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności