<p>Specjalista Oracle EBS
zapraszamy do kontaktu
</p>

Profil stanowiska:

 • Administrator środowisk systemów operacyjnych
 • Administrator aplikacji opartych o serwery operacyjne
 • Odpowiedzialność za proces weryfikacji, wdrożenia i promocji paczek instalacyjnych
 • Członek zespołu rozwiązującego problemy administracyjne, środowiskowe i infrastrukturalne

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Matematyka, Fizyka, Informatyka
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność administracji hostami opartymi o systemy operacyjne Windows/Linux/Unix
 • Podstawowa umiejętność administracji aplikacjami opartymi o serwery aplikacyjne
 • Umiejętność administracji infrastrukturą techniczną z włączeniem środowisk zwirtualizowanych w oparciu o technologie VMWare (vCenter)
 • Znajomość architektury technicznej, instalacji, oraz administracji
  • Oracle E-Business Suite
  • Oracle Hyperion Planning
  • Oracle eLearning
  • Oracle Business Intelligence Publisher
 •  Znajomość zagadnień związanych z instalacją, administracją i strojeniem baz danych Oracle
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych poprzez analizę głównych przyczyn i ich likwidacji
 • Systematyczność pracy, umiejętność planowania i priorytetyzacji zadań
 • Umiejętność pisania dokumentacji technicznej na poziomie administracyjnym

Miejsce pracy: Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.