<p>Specjalista
ds. Bezpieczeństwa IT
zapraszamy do kontaktu
</p>

Od kandydatów oczekujemy:
 • Praktycznej znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • Doświadczenia w tworzeniu i obsłudze środowisk informatycznych zapewniających bezpieczeństwo IT,
 • Doświadczenie we wdrażaniu oraz obsłudze systemów bezpieczeństwa sieciowego IT,
 • Doświadczenie we wdrażaniu i utrzymania systemów bezpieczeństwa fizycznego,
 • Doświadczenie we wdrażaniu oraz zarządzaniu systemami bezpieczeństwa oraz ciągłości działania IT,
 • Minimum 10-letniego doświadczenia w obszarze IT oraz 5-letniego w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • Wykształcenia wyższego (preferowane: informatyka, elektronika, matematyka, fizyka),
 • Umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia,
 • Pasji w zgłębianiu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Dobrej organizacji pracy i zaangażowania.

Profil idealnego kandydata:

 • Biegła znajomość dobrych praktyk i standardów z zakresu bezpieczeństwa oraz ciągłości działania,
 • Biegła znajomość narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa IT (systemy zapobiegania wyciekom danych – DLP, zarządzania tożsamością – IAM)  ,
 • Biegał znajomość narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego IT (systemy bezpieczeństwa WWW – WAF/Firewall),
 • Biegła znajomość systemów zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego (telewizji przemysłowej – CCTV, System kontroli dostępu, System rejestracji czasu pracy),
 • Biegła znajomość w zakresie administracji w zakresie środowisk zwirtualizowanych (VMWARE, Hyper-V, OpenStack),
 • Biegła znajomość wdrażania i utrzymywania systemów zapewniających ciągłość działania (klastry HA, backupy, centra zapasowe IT),
 • Biegła znajomość systemów wspierających prowadzenie testów bezpieczeństwa (testy penetracyjne, audyt systemów bezpieczeństwa IT).

Miejsce pracy Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności