<p>Specjalista ds. Bezpieczeństwa Aplikacji
zapraszamy do kontaktu
</p>

Od kandydatów oczekujemy:

 • Praktycznej znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • Pasji w zgłębianiu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Minimum 5-letniego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • Doświadczenia w tworzeniu i testowaniu aplikacji pod kątem bezpieczeństwa,
 • Wykształcenia wyższego (preferowane: informatyka, elektronika, matematyka, fizyka),
 • Umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia,
 • Dobrej organizacji pracy i zaangażowania.

 

Profil idealnego kandydata:

 • Znajomość dobrych praktyk i standardów z zakresu tworzenia oprogramowania (Software development life cycle – SDLC) ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego wytwarzania oprogramowania (np. OWASP Secure Coding Practices, SEI Secure Coding Standards czy ISO 27034),
 • Ukończone kursy bezpiecznego tworzenia oprogramowania (Secure Application Development Course),
 • Znajomość narzędzi do statycznej analizy kodów źródłowych (np. Checkmarx, Appscan, itp.)
 • Posiadanie jednego z certyfikatów: CISSP, CISM, CISA, CBCP lub podobnego o zbliżonym poziomie,
 • Znajomość zagadnień z obszaru testów penetracyjnych (analiza podatności, narzędzia do pentestów,
 • Znajomość języków programowania (np. C/C++, Java, etc.) w stopniu pozwalającym na analizę kodu,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.

Miejsce pracy: Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.