nasz cel właściwa integracja we właściwym czasie w administracji skarbowej

Fundament Danych

Big data resortu finansów. Realizowany przez Aplikacje Krytyczne Fundament Danych pozwala na konsolidację wielu źródeł danych o odmiennej strukturze i wykonanych w różnych technologiach. Dzięki konsolidacji tych źródeł w jednej hurtowni danych administracja skarbowa uzyskała dodatkową wartość w postaci zaawansowanej analityki, która pozwala na bieżące zestawianie i porównywanie danych.

ARKA

Program przydzielania subwencji w ramach tarczy finansowej dla przedsiębiorstw realizowany w ramach pomocy Rządu i Polskiego Funduszu Rozwoju. Po stronie Aplikacji Krytycznych była weryfikacja poprawności złożenia wniosków m.in. w zakresie danych o zaległościach podatkowych i obrotach. Przetwarzane i udostępniane przez nas dane były pobierane i agregowane z wielu systemów Projekt prowadzony przez PFR, ale we współpracy z KIR, ZUS i prawie 30 banków. Uruchomiony w ciągu dwóch tygodni, a po trzech tygodniach działania przyznano ponad 31 mld. złotych 158 tys. firm.

MDR

Raportowanie Schematów Podatkowych ma na celu dostarczenie administracji skarbowej informacji, które przyczynią się do poprawy jakości systemu podatkowego. Aplikacje Krytyczne przygotowały całe rozwiązanie dla tego systemu. Począwszy od strony www dla podatnika, na której dzięki interaktywnej formatce można wypełnić dowolny formularz, poprzez jej walidację, podpisywanie, wysyłanie, sprawdzanie statusów, aż po pobranie UPO, czy też NSP. Z drugiej strony powstała również aplikacja dla pracowników RMF pozwalająca na weryfikację merytoryczną Schematów, obsługująca cały przepływ związany z jej obsługą oraz narzędzie analityczne.

Zatory Płatnicze

Projekt realizowany w kontekście Ustawy z dnia 19.07.2019 mającej na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Zatory powstają kiedy przedsiębiorca nie otrzymuje w terminie ustalonym przez strony płatności od swoich kontrahentów, co powoduje utratę płynności i możliwości regulowania własnych zobowiązań. W projekcie uczestniczył Resort Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości oraz użytkownik końcowy UOKiK. Aplikacje Krytyczne odpowiadały za opracowanie i budowę rozwiązania informatycznego w zakresie mechanizmów krzyżowego łączenia danych z informacji JPK_VAT oraz informacji i zestawień gromadzonych w systemie STIR_MF w zakresie otrzymywanych faktur VAT i realizacji świadczeń pieniężnych wynikających z tych faktur.

Kasy Wirtualne

System obsługi kas wirtualnych wraz z aplikacją mobilną. Kluczowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązku rejestracji sprzedaży (ewidencji wartości sprzedaży i kwot podatku VAT) dla wybranych grup przedsiębiorców oraz dalsze ograniczenie szarej strefy poprzez dostarczenie z jednej strony atrakcyjnego cenowo rozwiązania rejestracji sprzedaży detalicznej (tzw. kasy wirtualnej będącej aplikacją mobilną), a z drugiej wzmacniającą element kontrolny poprzez dostarczanie danych o transakcjach w czasie rzeczywistym oraz możliwość ich weryfikacji przez kupujących. Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć tzw. model otwarty tj. model implementacji architektury (kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców rozwiązań, platform systemowo-sprzętowych, języków programowania itd., który umożliwia dodawanie nowych funkcji lub integrację rozwiązania z innymi usługami dostarczanymi przez niezależne podmioty.

Mandaty, Poczta Hybrydowa, Automatyzacja Procesów Egzekucyjnych

Mandaty – robotyzacja procesu wystawiania pism Poczta hybrydowa – rozwiązanie automatyzujące wysyłkę poczty Automatyzacja procesów egzekucyjnych Trzy powyższe projekty są dedykowane automatyzacji procesów egzekucyjnych dla niskich kwot poniżej 500 PLN (np. mandaty i inne niespłacone zaległości). Poczta Hybrydowa ma zautomatyzować proces obsługi Pocztowej dla tych procesów. Oprócz pełnej automatyzacji celem tych projektów jest również zwiększenie sprawności i przyśpieszenia procesów ściągania wszystkich należności.

Biała Lista Podatników VAT

Lista to elektroniczny wykaz podmiotów VAT. Przygotowany i udostępniony z poziomu BIP MF. Wykaz podatników VAT przez Aplikacje Krytyczne umożliwia sprawdzanie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień i zapewnia możliwość potwierdzenia przy wykorzystaniu STIR jego numeru rachunku rozliczeniowego lub innego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

eMikrofirma i Klient JPK

eMikrofirma i Klient JPK – Aplikacje wspierające małych przedsiębiorców w codziennej pracy. Pozwalają wystawić faktury krajowe, zapisać faktury zakupu, założyć katalog kontrahentów, zarejestrować operacje fiskalne, czy też przygotować rejestr VAT i ewidencję JPK. Wraz z Klientem JPK eMIkrofirma weryfikuje pełną poprawność wygenerowanych nawet narzeczami zewnętrznymi ewidencje VAT, przechowuje całą komunikację z MF, łącznie z UPO. Z aplikacji korzysta około 40 tysięcy podatników. . Rozwiązanie zostało stworzone przez Aplikacje Krytyczne i jest na bieżąco rozbudowywane o nowe funkcjonalności. Jeszcze w 2020 roku podatnikom zastanie udostępniona całkowicie nowa odsłona aplikacji.

Analityka STIR

Stworzone przez Aplikacje Krytyczne narzędzie informatyczne służy do cyklicznego pobierania, gromadzenia i analizowania bardzo dużych zbiorów danych, przy zachowaniu najwyższych rygorów bezpieczeństwa. Zaawansowana analityka pozwala na monitorowanie zatorów płatniczych, przepływów gospodarczych pod kątem nieprawidłowości np. wyłudzeń.

SMOK

System Monitoringu Karuzel VAT to narzędzie wspierające Ministerstwo Finansów w analizach dotyczących wyłudzeń VAT i karuzel podatkowych, oparty o zaawansowane rozwiązania informatyczne. Całe rozwiązanie zbudowane jest na danych z różnych zbiorów MF m.in. deklaracji VAT, ewidencji JPK, STIR

Analizator JPK

Narzędzie do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT7/7K/7D oraz deklaracji VAT-UE, a także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego. Miesięcznie system przetwarza blisko 1,8 miliona deklaracji VAT i drugie tyle ewidencji JPK oraz ponad 120 milionów faktur zawartych w plikach JPK. Nowoczesne sposoby przetwarzania masowego pozwalają w ciągu 2-3 dni przygotować bardzo wysokopoziomową analitykę w oparciu o te dane.

eSprawozdania Finansowe

Narzędzie służy do składania Sprawozdań Finansowych w formie elektronicznej z zachowaniem odpowiedniej struktury logicznej i formatu. Zespół Aplikacji Krytycznych stworzył mechanizm do pobierania sprawozdań finansowych z Repozytorium Dokumentów Finansowych Ministerstwa Finansów i zasilania nimi Fundamentu Danych. Stworzył API umożliwiające składanie sprawozdań. Utworzył formularz online oraz aplikację do składania, wysyłania, podpisywania eSprawozdań na stronie BIP MF. Zbudował również narzędzie umożliwiające podgląd dokumentów zgromadzonych w Fundamencie Danych.

VAT-OUT

Rozwiązanie pozwalające na przyjęcie i gromadzenie danych JPK z częścią deklaracyjną przez Ministerstwo Finansów i KAS. Zbiór projektów, które mają służyć do obsługi nowego połączonego pliku JPK_VDEK (połączenie deklaracji z ewidencją). W skład tego portfela wchodzi zarówno aplikacja eMikrofirma (nowa wersja WEB), Klient_JPK (również w nowej wersji), Formularz Interaktywny do wypełnienia zeznania, jak i mechanizmy API dla Bramki. To także dostosowanie Fundamentu Danych do nowych schem oraz uwzględnienie nowych danych w istniejących raportach analitycznych MF i innych systemów przerabiających te dane.

System Poboru Opłaty Elektronicznej

Nowy system poboru opłat drogowych oparty na pozycjonowaniu GPS wraz aplikacjami dla użytkownika (selfservice, aplikacja mobilna), CRM, analityką danych Zaawansowany system informatyczny, mający na celu obsłużenie płatności oraz rozliczania ruchu tranzytowego na polskich drogach płatnych, dla pojazdów powyżej 3,5 tony. W skład rozwiązania wchodzi aplikacja pozycjonująca, system samoobsługi podmiotów, system rozliczeniowy oraz rozbudowany CRM do obsługi całego procesu. Planowana data wdrożenia 2021 rok. Rozwiązanie będzie udostępnione użytkownikom bezpłatnie.

CHD Centralna Hurtownia Danych

Centralna Hurtownia Danych – rozwiązanie zapewniające dane, informacje i wiedzę analityczną Ministerstwu Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. CHD wykorzystuje dane zgromadzone w Fundamencie Danych, dane paragonowe, dane systemów podatkowych, celnych i akcyzowych. Centralna

Analityka paragonów elektronicznych systemu kas on-line

Projekt ma na celu wdrożenie mechanizmów analitycznych na podstawie zbieranych danych z Kas Online i Kas Wirtualnych

Analizator Ruchu Towarowego

Rozwój systemu opartego na analizie obrazów rentgenowskich. System umożłiwia szybkie i zautomatyzowane wykrywanie towarów innych niż zadeklarowane poprzez analizę obrazów rentgenowskich pojazdów przewożących towar. W rozwiązaniu wykorzystano mechanizmy uczenia maszynowego.

Chcesz z nami pracować?

Dostarczamy narzędzia informatyczne ułatwiające działanie administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

  • Integrujemy dane podatników, dostarczamy aplikacje do tworzenia, podpisywania i wysyłania sprawozdań finansowych
  • Konsolidujemy wiele źródeł danych
  • Nasze aplikacje umożliwiają szybsze wykrywanie nieprawidłowości podatkowych
  • Wspieramy Rząd dostarczając narzędzia do przydziału subwencji polskim przedsiębiorcom

Współpracujemy

Ministerstwo Finansów Logo
Krajowa Administracja Skarbowa Logo
Premier gov pl Logo

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności