<p>Programista Oracle EBS
zapraszamy do kontaktu
</p>

Opis stanowiska:

 • Projektowanie oraz rozwój oprogramowania
 • Tworzenie technicznej dokumentacji projektowej
 • Specjalizacja w kierunku narzędzi Oracle: Hyperion Planning, Oracle OBI(EE), Oracle Business Intelligence Publisher, Oracle E-Business Suite

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Matematyka, Fizyka, Informatyka
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość przynajmniej jednego z języków programowania: C/C++, Java, Python, C# na poziomie dobrym
 • Potwierdzona doświadczeniem umiejętność budowy raportów i analiz w oparciu o Oracle Hyperion Planning i Oracle Business Intelligence Publisher
 • Umiejętność tworzenia software od opisu algorytmu do implementacji modułu
 • Podstawowa wiedza dot. relacyjnych modeli danych i modelowania danych
 • Podstawowa wiedza nt. projektowania, użycia i implementacji modeli OLAP
 • Podstawowa wiedza nt. architektury aplikacji
 • Znajomość architektury rozwiązań z rodziny Oracle E-Business Suite
 • Umiejętność analizy wymagań
 • Umiejętność zebrania, oraz analizy wymagań biznesowych i technicznych, oraz prowadzenia analizy fit-gap.

Miejsce pracy: Warszawa, Kraków

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.