<p>Programista Microsoft
Dynamics AX
zapraszamy do kontaktu
</p>

PROJEKTY

Płacisz podatki, uważasz, że to zbyt skomplikowane – z nami możesz usprawnić ich obsługę!
Zdenerwowałeś się kiedykolwiek na fiskusa – z nami pomożesz innym tego uniknąć!
Masz pomysły, jak AX może usprawnić codzienną pracę użytkownikowi– wdrażaj je razem z nami!
Chcesz rozwijać systemy ERP – czekamy na Ciebie!


Zakres obowiązków

 • Projektowanie i tworzenie aplikacji w środowisku Microsoft Dynamics AX

 • Budowa i modyfikowanie raportów z wykorzystaniem SQL Server Reporting Services.

 • Ścisła współpraca z zespołem analityków biznesowych

 • Tworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie rozwoju aplikacji,

 • Realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami i przyjętą metodyką pracy


Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 3 letniego doświadczenia w programowaniu w systemie Microsoft Dynamics AX (X/X++),

 • Znajomości relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server 2012

 • Umiejętności współpracy z analitykami w celu przełożenia wymagań biznesowych na systemowe

 • Dobrej komunikatywności

 • Dobra znajomość technologii SharePoint będzie dodatkowym atutem;

 • Sumienności, obowiązkowości, dobrej organizacji pracy

 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

 • Wyższego wykształcenia o profilu informatycznym;

Miejsce pracy: Warszawa, Kraków

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.