<p>Programista JavaScript/Angular2+
zapraszamy do kontaktu
</p>

Z czym będziesz miał styczność:

 • Nasze projekty często dotyczą finansów podatników, sprawdź naszą aplikację e-mikrofirma i zastanów się jak można ją ulepszyć,
 • Duża część Twojej pracy będzie dotyczyła projektowania ekranów (paneli) do zarządzania danymi, jeżeli masz doświadczenie w tej materii to przygotuj swoje projekty, chętnie je zobaczymy,
 • W naszej firmie analizujemy sporo danych, jeżeli masz doświadczenie w ich wizualizacji, to może się to okazać sporym atutem,
 • Jeżeli wiesz czym są schemy i jak je analizować będzie to dla nas istotne.

Czego potrzebujemy :

 • 7 letniego doświadczania w programowaniu w JavaScript oraz HTML5, CSS3,
 • Bardzo dobrej znajomości framework-a Angular 2+,
 • Doświadczenia w projektowaniu aplikacji kalkulacyjnych (finansowych),
 • Dobrej znajomość zagadnień związanych z semantyką kodu,
 • Podstawowej znajomości jednego z frameworków dotyczących wizualizacji danych np. D3.js/Leaflet/Chart.js,
 • Otwartość na nowe rozwiązania,
 • Doświadczenia w pracy z analitykami biznesowymi,
 • Komunikatywności na dobrym poziomie,
 • Sumienności, obowiązkowości, dobrej organizacji pracy.

Miejsce pracy: Warszawa, Kraków

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.