Polityka prywatności

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Pliki Cookies

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, ani nie prowadzimy żadnych czynności profilowania. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo.

Mechanizm Cookies („HTTP Cookie”) to możliwość przesłania informacji (krótkiego tekstu) z danego serwisu www do przeglądarki użytkownika i którą to informację przeglądarka może wysyłać zwrotnie  do serwisu www. Przeglądarka może także zapisać tę informację lokalnie na komputerze użytkownika.

Logi systemowe

W ramach prowadzenia tego serwisu, przechowujemy logi systemowe mogące zawierać takie dane jak:

  1. Datę zapytania
  2. Adres IP (publiczny adres IP użytkownika)
  3. Dane przeglądarki www
  4. Nagłówek żądania protokołu HTTP
  5. Zwracany kod HTTP (w tym błędy)
  6. Ilość wysłanych danych
  7. Adres URL

Dane te nie są w żaden sposób łączone z dowolnymi innymi źródłami danych w celu identyfikacji użytkowników serwisu, a gromadzone w ten sposób dane są wykorzystywane  tylko w celu analizy poprawności działania serwisu www oraz na potrzeby badania jego jakości. Dane są przechowywane bezterminowo.

Formularz kontaktowy oraz adresy email.

Dane osobowe wysłane nam przez Państwa za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce tego serwisu lub są przekazywane całkowicie dobrowolnie i przetwarzane przez nas w ramach stosownych przepisów prawa w zależności od przesyłanej w formularzu treści. Przekazywane w formularzu dane osobowe to: imię, nazwisko i adres email oraz inne informacje wpisane do pola wiadomość. Dane będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej komunikacji biznesowej lub spełnienia celu wskazanego w treści formularza, a po tym czasie zostaną usunięte (lub zwrócone nadawcy, jeżeli taka będzie jego wola), chyba że inne, szczególne przepisy prawa określą inaczej.

Uzyskane za pośrednictwem formularza dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim, ani nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia tych danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego czy też do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Nadto dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe są przekazywane przez Państwa do nas w sposób całkowicie dobrowolny, na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie i nie podlegają łączeniu z mechanizmem plików „cookie”.

Identyczne zasady postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczą informacji wysyłanych nam za pośrednictwem adresów poczty email, a podanych na stronie serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które bezpośrednio zostały przekazane nam przez Państwa jest Spółka:

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

Organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  https://www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności