<p>nasz cel - pełna integracja
danych administracji skarbowej</p>

Integracja danych

Spółka Aplikacje Krytyczne integruje dane pochodzące z kilkudziesięciu systemów źródłowych Ministerstwa Finansów -kilkanaście tysięcy kolumn zawierających ponad 5 miliardów rekordów oraz miliardy rekordów pochodzących z danych STIR i JPK. Integracja danych pozwala na wypracowanie modeli analitycznych mających na celu dostarczenie rozwiązań w zakresie zmniejszenia luki podatkowej.

Zaawansowane narzędzia analityczne

Dostarczamy rozwiązania analityczne (BI, oraz dedykowane raporty, dashboardy) oparte o zintegrowane dane pochodzące z kilkudziesięciu systemów źródłowych Ministerstwa Finansów, oraz pochodzące z danych JPK i STIR. Na podstawie uzyskanych informacji Ministerstwo Finansów podejmuje działania karno-skarbowe.

Rozwiązania dedykowane dla Ministerstwa Finansów

Dedykowane rozwiązania dla Ministerstwa Finansów, oraz podatników (e-Mikrofirma, JPK Klient) są wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy użytkowników końcowych. Dostarczane rozwiązania są krytyczne w perspektywie obsługi procesów związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, oraz innymi deklaracjami podatkowymi.

Rozwój istniejących systemów Ministerstwa Finansów

Spółka Aplikacje Krytyczne wspiera Ministerstwo Finansów w zakresie rozwoju i utrzymania krytycznych systemów Ministerstwa Finansów.

Dostarczamy narzędzia informatyczne ułatwiające działanie administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

  • Integrujemy dane podatników
  • Premiujemy uczciwych przedsiębiorców
  • Nasze aplikacje umożliwiają szybsze wykrywanie przestepców podatkowych

Pracują z nami

Skład Zarządu

Maciej Wardaszko - Prezes Zarządu

19 lat w branży IT. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Od 2000 roku związany z Grupą Telekomunikacji Polskiej, gdzie realizował projekty teleinformatyczne, dostarczając innowacyjne rozwiązania klientom Grupy oraz rozwijał działalność integratorską Grupy. W kolejnych latach pracował jako konsultant w Oracle i IBM, doradzając i realizując strategiczne projekty dla klientów tych firm, związane m.in. z technologiami przetwarzania informacji, również w oparciu o Big Data. Od 2013 roku w PKO BP, gdzie doradzał w budowie strategii PKO BP w zakresie IT, zarządzał obszarem zgodności, finansów i ciągłości działania w trakcie procesu łączenia systemów PKO BP z Nordea Bank Polska, a także realizował i nadzorował procesy zarządcze w obszarze IT związane procesem wytwórczym i architekturą IT. Od 2016 roku pracował w Centralnym Ośrodku Informatyki, gdzie odpowiadał za obszar audytu, kontroli zarządczej oraz bezpieczeństwa, dbając o zdolność COI w osiąganiu oczekiwanych celów oraz o bezpieczeństwo rejestrów państwowych i e-usług dostarczanych obywatelom, m.in. poprzez wbudowanie funkcji bezpieczeństwa w procesy wytwarzania oprogramowania oraz utworzenie Security Operations Center.

Przemysław Koch - Wiceprezes Zarządu

Doświadczony manager IT związany z branżą finansową od ponad 15 lat. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w firmie Accenture, gdzie odpowiadał za wdrożenie poszczególnych modułów centralnego systemu bankowego w PKO Banku Polskim. W latach 2006 – 2011 związany z belgijską Grupą Kapitałową KBC: Kredyt Bankiem oraz towarzystwami ubezpieczeń TUiR Warta i TU NŻ Warta. W latach 2011 – 2017 pracował w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A., uruchomieniu w PKO Banku Polskim m.in.: bankowości mobilnej IKO, silnika do kalkulacji parametrów ryzyka zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów IRB, systemu do obsługi transakcji opcyjnych, centralnego rozwiązania do obsługi produktów Cash Management, systemu do prowadzenia rachunków Coro wraz z funkcjonalnością ICM, wdrożenia nowego systemu autodealigowego IPKO Dealer, a także systemu do wykrywania nadużyć oraz ich obsługi (EFM – Enterprise Fraud Management). Aktualnie pełni także funkcję Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Informatyzacji, nadzorując pracę jednostek IT ww. Ministerstw.

Sebastian Wawrzak - Wiceprezes ds. Finansowych

Doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Transfer Pricing Manager w PKF Consult. Specjalizuje się w zakresie podatków, finansów, polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Interesuje się cenami transferowymi od 2011 roku, kiedy rozpoczął pracę w Wydziale ds. Uprzednich Porozumień Cenowych w Ministerstwie Finansów, laureat II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei. Doświadczenie zdobywał na różnych szczeblach administracji państwowej i podatkowej: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Izba Skarbowa oraz Urząd Skarbowy. Był wewnętrznym doradcą podatkowym w PKP Intercity S.A., Managerem w PwC Polska. Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, w latach 2016-2017 Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Był również ekspertem: Joint Transfer Pricing Forum przy Komisji Europejskiej. Autor publikacji z zakresu ekonomii i podatków.

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.