<p>nasz cel - pełna integracja
danych administracji skarbowej</p>

Integracja danych

Spółka Aplikacje Krytyczne integruje dane pochodzące z kilkudziesięciu systemów źródłowych Ministerstwa Finansów -kilkanaście tysięcy kolumn zawierających ponad 5 miliardów rekordów oraz miliardy rekordów pochodzących z danych STIR i JPK. Integracja danych pozwala na wypracowanie modeli analitycznych mających na celu dostarczenie rozwiązań w zakresie zmniejszenia luki podatkowej.

Zaawansowane narzędzia analityczne

Dostarczamy rozwiązania analityczne (BI, oraz dedykowane raporty, dashboardy) oparte o zintegrowane dane pochodzące z kilkudziesięciu systemów źródłowych Ministerstwa Finansów, oraz pochodzące z danych JPK i STIR. Na podstawie uzyskanych informacji Ministerstwo Finansów podejmuje działania karno-skarbowe.

Rozwiązania dedykowane dla Ministerstwa Finansów

Dedykowane rozwiązania dla Ministerstwa Finansów, oraz podatników (e-Mikrofirma, JPK Klient) są wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy użytkowników końcowych. Dostarczane rozwiązania są krytyczne w perspektywie obsługi procesów związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, oraz innymi deklaracjami podatkowymi.

Rozwój istniejących systemów Ministerstwa Finansów

Spółka Aplikacje Krytyczne wspiera Ministerstwo Finansów w zakresie rozwoju i utrzymania krytycznych systemów Ministerstwa Finansów.

Dostarczamy narzędzia informatyczne ułatwiające działanie administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

  • Integrujemy dane podatników
  • Premiujemy uczciwych przedsiębiorców
  • Nasze aplikacje umożliwiają szybsze wykrywanie przestepców podatkowych

Pracują z nami

Skład Zarządu

Maciej Wardaszko - Prezes Zarządu

19 lat w branży IT. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Od 2000 roku związany z Grupą Telekomunikacji Polskiej, gdzie realizował projekty teleinformatyczne, dostarczając innowacyjne rozwiązania klientom Grupy oraz rozwijał działalność integratorską Grupy. W kolejnych latach pracował jako konsultant w Oracle i IBM, doradzając i realizując strategiczne projekty dla klientów tych firm, związane m.in. z technologiami przetwarzania informacji, również w oparciu o Big Data. Od 2013 roku w PKO BP, gdzie doradzał w budowie strategii PKO BP w zakresie IT, zarządzał obszarem zgodności, finansów i ciągłości działania w trakcie procesu łączenia systemów PKO BP z Nordea Bank Polska, a także realizował i nadzorował procesy zarządcze w obszarze IT związane procesem wytwórczym i architekturą IT. Od 2016 roku pracował w Centralnym Ośrodku Informatyki, gdzie odpowiadał za obszar audytu, kontroli zarządczej oraz bezpieczeństwa, dbając o zdolność COI w osiąganiu oczekiwanych celów oraz o bezpieczeństwo rejestrów państwowych i e-usług dostarczanych obywatelom, m.in. poprzez wbudowanie funkcji bezpieczeństwa w procesy wytwarzania oprogramowania oraz utworzenie Security Operations Center.

Przemysław Koch - Wiceprezes Zarządu

Doświadczony manager IT związany z branżą finansową od ponad 15 lat. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w firmie Accenture, gdzie odpowiadał za wdrożenie poszczególnych modułów centralnego systemu bankowego w PKO Banku Polskim. W latach 2006 – 2011 związany z belgijską Grupą Kapitałową KBC: Kredyt Bankiem oraz towarzystwami ubezpieczeń TUiR Warta i TU NŻ Warta. W latach 2011 – 2017 pracował w PKO Banku Polskim na stanowisku Dyrektora Departamentu Rozwoju Aplikacji Transakcyjnych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A., uruchomieniu w PKO Banku Polskim m.in.: bankowości mobilnej IKO, silnika do kalkulacji parametrów ryzyka zgodnych z metodą wewnętrznych ratingów IRB, systemu do obsługi transakcji opcyjnych, centralnego rozwiązania do obsługi produktów Cash Management, systemu do prowadzenia rachunków Coro wraz z funkcjonalnością ICM, wdrożenia nowego systemu autodealigowego IPKO Dealer, a także systemu do wykrywania nadużyć oraz ich obsługi (EFM – Enterprise Fraud Management). Aktualnie pełni także funkcję Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Informatyzacji, nadzorując pracę jednostek IT ww. Ministerstw.

Sebastian Wawrzak - Wiceprezes ds. Finansowych

Doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Transfer Pricing Manager w PKF Consult. Specjalizuje się w zakresie podatków, finansów, polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Interesuje się cenami transferowymi od 2011 roku, kiedy rozpoczął pracę w Wydziale ds. Uprzednich Porozumień Cenowych w Ministerstwie Finansów, laureat II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei. Doświadczenie zdobywał na różnych szczeblach administracji państwowej i podatkowej: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Izba Skarbowa oraz Urząd Skarbowy. Był wewnętrznym doradcą podatkowym w PKP Intercity S.A., Managerem w PwC Polska. Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, w latach 2016-2017 Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. Był również ekspertem: Joint Transfer Pricing Forum przy Komisji Europejskiej. Autor publikacji z zakresu ekonomii i podatków.

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności