komunikaty

Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 25.02.2022 r.

 Szczegóły jak złożyć zgłoszenie oraz wymagania dla kandydatów, przebieg rekrutacji itp. znajdują się w załącznikach („Ogłoszenie” i „Kwestionariusz kandydata”).

 Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 

 

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności