komunikaty

Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w nowej III wspólnej dwuletniej kadencji Zarządu Aplikacje Krytyczne sp. z o.o., tj.:  Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Wiceprezesa ds. Finansowych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.

Załącznik do Ogłoszenia_Kwestionariusz osobowy

 

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności