Aktualnie nie prowadzimy żadnych postępowań.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.
Termin przesyłania zgłoszeń upłynął z dniem 25.02.2022r.