Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.akmf.pl

Data publikacji strony internetowej:

2021-08-09

Data ostatniej dużej aktualizacji:

2022-01-08

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementem, który nie spełnia wymagań są Oferty Pracy na stronie Kariery. Element ten dostarczany jest przez podmiot zewnętrzny, z którym aktualnie pracujemy nad dostosowaniem go do wymagań WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:

2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres strony internetowej, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@akmf.pl lub telefonicznie: +48 22 102 21 70.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związane z dostępnością cyfrową możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aplikacje Krytyczne sp. z o.o., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

Budynek, w którym ma siedzibę Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządcy budynku, spełnia podstawowe wymagania w zakresie dostępności architektonicznej.

Dla gości przeznaczone jest wejście na rogu ulic Chmielnej i Twardej. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Recepcja budynku znajduje się na wprost od wejścia. Natomiast biuro Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. zlokalizowane jest na 1 piętrze.

W budynku są windy i nie zaobserwowano występowania w ciągach komunikacyjnych utrudnień uniemożliwiających lub utrudniających poruszanie się. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Jeśli chcesz skorzystać z takiej formy komunikacji prosimy o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą.

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności