<p> BIP </p>

APLIKACJE KRYTYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa,
z kapitałem zakładowym w wysokości 35 000 000 zł.
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000636771.

NIP: 5272773492
REGON: 364760520
biuro@akmf.pl
rekrutacja@akmf.pl

RADA NADZORCZA
Piotr Nowak – Przewodniczący
Aleksandra Ostapiuk
Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Sławomir Dudek

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
100% Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych

ZARZĄD SPÓŁKI
Maciej Wardaszko – Prezes Zarządu
Przemysław Koch – Wiceprezes Zarządu
Sebastian Wawrzak – Wiceprezes ds. Finansowych

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Plan  postępowań
Przetargi

 

KOMUNIKATY

 

OFERTY PRACY
Aktualne oferty pracy.

Redaktor prowadzący serwis:
Marta Liebchen-Supron
e-mail: marta.supron@akmf.pl
tel. +48 (22) 102 21 70

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności