<p> BIP </p>

APLIKACJE KRYTYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa,
z kapitałem zakładowym w wysokości 35 000 000 zł.
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000636771.

NIP: 5272773492
REGON: 364760520
biuro@akmf.pl
rekrutacja@akmf.pl

RADA NADZORCZA
Piotr Nowak – Przewodniczący
Aleksandra Ostapiuk
Marcin Tatarata
Tomasz Janka
Janusz Zawiła-Niedźwiecki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
100% Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych

ZARZĄD SPÓŁKI
Maciej Wardaszko – Prezes Zarządu
Przemysław Koch – Wiceprezes Zarządu
Sebastian Wawrzak – Wiceprezes ds. Finansowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY
Aktualne oferty pracy.

Redaktor prowadzący serwis:
Marta Liebchen-Supron
e-mail: marta.supron@akmf.pl
tel. +48 (22) 102 21 70

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.