<p>Architekt Aplikacji
zapraszamy do kontaktu
</p>

Potrafisz rozłożyć planowaną aplikację IT na części, określić wszystkie kluczowe zależności, i uwzględnić wymagania, zdefiniować niezbędne do zaimplementowania elementy, relacje między nimi i w formie graficznej opisać efekt swojej pracy – to Ciebie właśnie szukamy! Projektowanie architektury rozwiązań w zakresie:

Zadania:

 • Projektowanie architektury rozwiązań w zakresie:
  • interfejsów komunikacyjnych
  • modeli danych
  • warstwy sterowania
  • integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • wymagań niefunkcjonalnych
 • Nadzór nad analizą wymagań, tworzeniem i utrzymywaniem modeli danych;
 • Nadzór nad tworzeniem i utrzymywaniem modeli analiz;
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji procesów przetwarzania danych wykonywanych w zespole;
 • Współpraca przy analizie i optymalizacji procesów biznesowych klienta;
 • Ścisła współpraca z zespołem programistów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane z obszaru IT;
 • Doświadczenie w projektowaniu i rozwoju rozwiązań obejmujących wielkoskalowe bazy danych ( Big Data), udokumentowane referencjami;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień:
  • modelowania danych (model logiczne i fizyczne);
  • modeli relacyjnych (SQL i Non-SQL based);
  • struktur/baz grafowych;
 • Znajomość co najmniej jednego z narzędzi Enterprise Architect;
 • Bardzo dobra znajomość popartą doświadczeniem SQL, PL/SQL, Java;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień integracyjnych systemów heterogenicznych;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z projektowaniem rozproszonych i współbieżnych systemów przetwarzania danych;
 • Doświadczenie w projektowaniu architektury systemów baz danych powyżej 10 mld rekordów (wymagane dostarczenie informacji o wydajności systemu);
 • Znajomość zagadnień kanonicznych modeli danych. Mile widziane doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym i/lub finansowym;
 • Znajomość zagadnień w strojeniu baz danych Oracle DB i/lub DB2;
 • Znajomość systemów z rodziny Linux;
 • Mile widziana znajomość la baz wielkoskalowych (Big Data);
 • Dokładność, samodzielność i terminowa realizacji powierzonych zadań.

Miejsce pracy Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności