<p>Architekt Aplikacji
zapraszamy do kontaktu
</p>

Potrafisz rozłożyć planowaną aplikację IT na części, określić wszystkie kluczowe zależności, i uwzględnić wymagania, zdefiniować niezbędne do zaimplementowania elementy, relacje między nimi i w formie graficznej opisać efekt swojej pracy – to Ciebie właśnie szukamy! Projektowanie architektury rozwiązań w zakresie:

Zadania:

 • Projektowanie architektury rozwiązań w zakresie:
  • interfejsów komunikacyjnych
  • modeli danych
  • warstwy sterowania
  • integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • wymagań niefunkcjonalnych
 • Nadzór nad analizą wymagań, tworzeniem i utrzymywaniem modeli danych;
 • Nadzór nad tworzeniem i utrzymywaniem modeli analiz;
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji procesów przetwarzania danych wykonywanych w zespole;
 • Współpraca przy analizie i optymalizacji procesów biznesowych klienta;
 • Ścisła współpraca z zespołem programistów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane z obszaru IT;
 • Doświadczenie w projektowaniu i rozwoju rozwiązań obejmujących wielkoskalowe bazy danych ( Big Data), udokumentowane referencjami;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień:
  • modelowania danych (model logiczne i fizyczne);
  • modeli relacyjnych (SQL i Non-SQL based);
  • struktur/baz grafowych;
 • Znajomość co najmniej jednego z narzędzi Enterprise Architect;
 • Bardzo dobra znajomość popartą doświadczeniem SQL, PL/SQL, Java;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień integracyjnych systemów heterogenicznych;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z projektowaniem rozproszonych i współbieżnych systemów przetwarzania danych;
 • Doświadczenie w projektowaniu architektury systemów baz danych powyżej 10 mld rekordów (wymagane dostarczenie informacji o wydajności systemu);
 • Znajomość zagadnień kanonicznych modeli danych. Mile widziane doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym i/lub finansowym;
 • Znajomość zagadnień w strojeniu baz danych Oracle DB i/lub DB2;
 • Znajomość systemów z rodziny Linux;
 • Mile widziana znajomość la baz wielkoskalowych (Big Data);
 • Dokładność, samodzielność i terminowa realizacji powierzonych zadań.

Miejsce pracy Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.