<p>Administrator Baz Danych
zapraszamy do kontaktu
</p>

 

Dostarczamy nowoczesne i skuteczne narzędzia informatyczne dedykowane administracji skarbowej, Służbie Celnej i kontroli skarbowej. Bądź ich współautorem!Zakres zadań:

 • Instalacja, konfiguracja oraz administracja bazami danych MSSQL,Oracle, Postgres
 • Monitorowanie efektywności działania baz danych
 • Rozwój i wdrażanie skryptów SQL oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji
 • Diagnozowanie i rozwiazywanie występujących incydentów i problemów (II linia wsparcia)
 • Praca z najnowszymi technologiami, udział w dużych projektach
 • Opracowanie rozwiązań usprawniających administrację i działanie systemu
 • Przygotowywanie zmian w konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej i ich dokumentacja
 • Współpraca z innymi Zespołami podczas wdrażania nowych rozwiązań oraz przejmowania systemów do utrzymania
 • Monitorowanie oraz raportowanie pojemności i ciągłości usług IT
 • Tworzenie procedur eksploatacyjnych (operacyjnych) i instrukcji technicznych

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
 • Dobra znajomość systemów operacyjnych Unix  i Linux
 • Znajomość środowiska Hadoop
 • Umiejętność tworzenia skryptów
 • Znajomość narzędzi do backupu, np. TSM oraz monitorowania np. Nagios
 • Praktyczna znajomość zagadnień High Availability, replikacji danych, deduplikacji danych, snapshotów, Disaster Ricovery
 • Sprawne posługiwanie się językiem SQL PL
 • Umiejętność analitycznego myślenia  i dobrej organizacji czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

Miejsce pracy Warszawa

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wykorzystanie mechanizmu „cookies” nie wiąże się z pozyskiwaniem ani przechowywaniem żadnych informacji o użytkownikach tego serwisu, ani co za tym idzie nie realizujemy śledzenia pozycji użytkownika tego serwisu, nie prowadzimy żadnych czynności profilowania, nie przekazujemy tych danych innym. Pliki mechanizmu „cookies” przechowywane są bezterminowo, zgodnie z – Polityką prywatności