Zamknij

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

  • Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
  • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
  • Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
    Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

WYŚLIJ CV

Inspirujemy pracowników. Chcemy aby codziennie rano przychodzili do firmy by robić to co lubią. Szukamy świeżych pomysłów, nowych perspektyw, chcemy realizować coraz lepsze projekty!
Brzmi ciekawie?

Nie znalazłeś oferty dla siebie, a chciałbyś dołączyć do Zespołu Aplikacji Krytycznych?

Prześlij swoje CV, skontaktuj się z nami, napisz!