<p>Starszy Kierownik Projektów
zapraszamy do kontaktu
</p>

Zakres zadań realizowanych na tym stanowisku:

 • Zarządzanie projektami IT;
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, zarządzanie budżetem projektu;
 • Planowanie i kontrola stopnia realizacji harmonogramów prowadzonego projektu;
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji w ramach zespołu projektowego, organizacja, prowadzenie i moderowanie spotkań projektowych;
 • Raportowanie statusu prac zespołu projektowego, planowanie i realizacja działań korygujących;
 • Kontroling i analiza stanu portfela projektów;
 • Analiza i raportowanie kosztów wdrożenia i utrzymania procesu;
 • Nadzór nad dokumentacją projektową, zarządzanie jakością w projekcie;
 • Zarządzanie i wsparcie procesu budowy relacji z klientem;

Kwalifikacje i doświadczenie wymagane na tym stanowisku:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów IT (w tym rozwoju oprogramowania) w dużych organizacjach;
 • Praktyczną znajomość metodyki prowadzenia projektów (np. Prince2, PMI, Agile) oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami (np. MS Project, EPM);
 • Doświadczenie w pracy związanej z wytwarzaniem oprogramowania IT, projektach migracyjnych lub projektach związanych z przetwarzaniem dużego wolumenu danych (zarówno po stronie dostawcy oraz klienta);
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów w dużych organizacjach lub administracji;
 • Umiejętność skutecznego wyznaczania i rozliczania zadań powierzonych członkom zespołu projektowego;
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność nawiązywania i utrzymania długoterminowych relacji, odpowiedzialność, koncentracja na cel;
 • Umiejętność negocjacji, zaawansowana komunikacja;

Miejsce pracy: Warszawa