AKTUALNOŚCI |
Zamknij

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

 • Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
 • Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

AKTUALNOŚCI

Postępowanie kwalifikacyjne

25.07.2018 r. Rada Nadzorcza Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych.   Ogłoszenie 25.07.2018 r Kwestionariusz osobowy.na Wiceprezes ds. Finansowych

KONFERENCJA PAŃSTWO 2.0

Piotr Towarek jako prelegent wziął udział w VIII edycji konferencji „Państwo 2.0”. Konferencja organizowana od 8 lat przez magazyn Computerworld to stała pozycja w kalendarzach osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty z sektora IT, głównie te, realizowane na szczeblu centralnym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła w tym roku Komisja Europejska, Ministerstwo Inwestycji

10 tys. urzędników już wie wszystko o podatniku – wywiad z Piotrem Towarkiem.

10 tys. urzędników już wie wszystko o podatniku – wywiad z Piotrem Towarkiem. Aplikacja Krytyczne to spółka, która jednocześnie jest najpotężniejszych broni Ministerstwa Finansów walce z nierzetelnymi podatnikami. Ta spółka ma pozyskiwać i przetwarzać wszystkie dane, jakie

MinFinTech

​​Konkurs MinFinTech otwarty. MF wybierze najlepszych programistów IT i CS.   Premier Mateusz Morawiecki otworzył drugi etap konkursu Ministerstwa Finansów „MinFinTech” (Warszawa, 14-15 listopada 2017 r.). Młodzi programiści mają miesiąc na stworzenie oprogramowania identyfikującego międzynarodowych oszustów VAT. W programie nie brakowało spotkań, dyskusji i warsztatów z udziałem przedstawicieli resortu finansów. Na laureatów konkursu czeka 150 […]