<p>Architekt Aplikacji
zapraszamy do kontaktu
</p>

Zadania:

 • Projektowanie architektury rozwiązań w zakresie:
  • interfejsów komunikacyjnych
  • modeli danych
  • warstwy sterowania
  • integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • wymagań niefunkcjonalnych
 • Nadzór nad analizą wymagań, tworzeniem i utrzymywaniem modeli danych;
 • Nadzór nad tworzeniem i utrzymywaniem modeli analiz;
 • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji procesów przetwarzania danych wykonywanych w zespole;
 • Współpraca przy analizie i optymalizacji procesów biznesowych klienta;
 • Ścisła współpraca z zespołem programistów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane z obszaru IT;
 • Doświadczenie w projektowaniu i rozwoju rozwiązań obejmujących wielkoskalowe bazy danych ( Big Data), udokumentowane referencjami;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień:
  • modelowania danych (model logiczne i fizyczne);
  • modeli relacyjnych (SQL i Non-SQL based);
  • struktur/baz grafowych;
 • Znajomość co najmniej jednego z narzędzi Enterprise Architect;
 • Bardzo dobra znajomość popartą doświadczeniem SQL, PL/SQL, Java;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień integracyjnych systemów heterogenicznych;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z projektowaniem rozproszonych i współbieżnych systemów przetwarzania danych;
 • Doświadczenie w projektowaniu architektury systemów baz danych powyżej 10 mld rekordów (wymagane dostarczenie informacji o wydajności systemu);
 • Znajomość zagadnień kanonicznych modeli danych. Mile widziane doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym i/lub finansowym;
 • Znajomość zagadnień w strojeniu baz danych Oracle DB i/lub DB2;
 • Znajomość systemów z rodziny Linux;
 • Mile widziana znajomość la baz wielkoskalowych (Big Data);
 • Dokładność, samodzielność i terminowa realizacji powierzonych zadań.

Miejsce pracy Warszawa