<p>Analityk Systemowy
zapraszamy do kontaktu
</p>

PROJEKTY

 • BIG DATA  – jeśli świat hurtowni danych i wykorzystania dużej liczby danych do analizy brzmi dla Ciebie jak ciekawe wyzwanie, zapraszamy do współpracy
 • WIZUALIZACJA DANYCH, budowa RAPORTÓW – jeśli masz doświadczenie przy opracowywaniu i dostarczaniu dla Klienta raportów na bazie dużej liczby danych, to może być Twoim atutem
 • Budujemy intuicyjne i użyteczne APLIKACJE WEBOWE i DESKTOPOWE – jeśli lubisz projektować nowe funkcjonalności i ulepszać te już istniejące, czekamy właśnie na  Ciebie
 • Sprecyzowane WYMAGANIA, precyzyjna SPECYFIKACJA – jeśli zrealizowałeś ciekawy projekt, pochwal się swoimi osiągnięciami
 • SCHEMA – jeśli wiesz czym są schemy i jak je analizować, będzie to dla nas istotne

ZADANIA

 • Udział w projektach IT w roli analityka biznesowo-systemowego
 • Projektowanie nowych systemów
 • Modyfikacje istniejących rozwiązań
 • Projektowanie integracji z rozwiązaniami firm trzecich
 • Zbieranie i zarządzanie wymaganiami
 • Dokumentowanie systemu

KOMPETENCJE/WYMAGANIA
PROFIL IDEALNEGO KANDYDATA

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Matematyka, Fizyka, Informatyka
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie modelowania systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML, a także modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie analizy wymagań użytkownika, utrzymaniu i rozwoju systemów, wdrażaniu nowych funkcjonalności oraz modelowaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML
 • Znajomość wzorców projektowych w technologiach Java oraz bazach danych, w szczególności Oracle
 • Umiejętność tworzenia wymagań biznesowych, zarządzania ich wersjami i cyklem życia
 • Umiejętność zarządzania komunikacją z odbiorcami usług
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji wymagań / analitycznej
 • Umiejętność projektowania interface’u aplikacji
 • Umiejętność tworzenia scenariuszy /skryptów testowych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Ta strona wykorzystuje PLIKI COOKIES

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważne, dlatego ochrona danych osobowych w naszej firmie została w pełni dostosowana do przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z zapisem art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Administratora:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Adres mailowy: biuro@akmf.pl, telefon: +48 22 102 21 70

Inspektor Ochrony Danych jest do Państwa dyspozycji:
Adres mailowy: iod@akmf.pl
Telefon: +48 22 102 21 74

► Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu utrzymania komunikacji biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
► Podanie danych osobowych w formularzach umieszczonych na stronie akmf.pl oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
► Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
► Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia z bazy.
► Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
► Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

► Podanie danych osobowych jest dobrowolne.