Zakresem działania Spółki, zgodnie z Ustawą, jest realizacja projektów, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, systemów teleinformatycznych wspierających ich działania.

Misją Spółki jest dostarczenie Ministerstwu Finansów odpowiednich systemów teleinformatycznych wspomagających Administrację Podatkową i inne właściwe służby w zmniejszeniu luki podatkowej.

Celem Spółki jest wytworzenie - wspólnie z Administracją Podatkową - w/w narzędzi tak, aby pierwsze efekty finansowe ich zastosowania mogły być widoczne w roku budżetowym 2017.